Pravidla soutěže Léto s Průvodcem

 

 
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže „Léto s Průvodcem!“ (dále jen „soutěž“) je Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Divize Nakladatelství Academia. Kontaktní osoba: Gabriela Kermesová, e-mail: kermesova@academia.cz.
 
2. Téma soutěže
Tématem soutěže je cestování, a to ve spojitosti s Průvodci Nakladatelství Academia: http://www.academia.cz/edice/atlasy-a-pruvodce.html (Atlasy se nezapočítávají!). Do soutěže jsou přijímány libovolné fotografie míst z jakéhokoli Průvodce vydaného Nakladatelstvím Academia.
 
3. Účastníci soutěže
Soutěž je určena pro všechny, kdo rádi cestují a fotografují. Soutěžícím se stane ten, kdo odešle jakoukoliv fotografii místa z jakéhokoli Průvodce vydaného Nakladatelstvím Academia a současně vyplní všechny požadované údaje o své osobě (jméno, příjmení, věk, e-mailovou adresu, místo trvalého bydliště). Telefonní kontakt je nepovinný, ale napomůže včasnému vyrozumění o případné výhře. Soutěže se nesmí zúčastnit pracovníci Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. a jejich rodinní příslušníci.
 
4. Doba trvání soutěže
Fotografie se do soutěže přijímají a soutěž trvá od 10. července do 31. srpna 2013. Hlasovat je možné do 10. září 2013.
 
5. Pravidla pro odevzdávání soutěžních fotografií
Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 jednotlivé fotografie různých míst, jež jsou zahrnuty v Průvodcích Nakladatelství Academia. Fotografie mohou účastníci zasílat elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného v sekci Soutěže na www.leto-s-pruvodcem.cz. Snímky se přijímají ve formátech JPEG (případně TIFF). Každá fotografie musí být doplněna názvem místa, případně komentářem. Maximální velikost fotografie je 2 MB.
 
6. Výherci a vyhlášení výsledků
O vítězných snímcích rozhodnou hlasováním návštěvníci stránek www.academia.cz, kde mohou soutěžním snímkům udělovat své hlasy. Soutěžící mohou samozřejmě odkaz na tyto stránky sdílet za účelem získání hlasů. Počet obdržených hlasů u jednotlivých snímků rozhoduje o pořadí jednotlivých snímků v soutěži a tím i nároku autorů snímku na výhru. V případě, že zašle soutěžící několik snímků, se hlasy těchto snímků nesčítají. Vítězem soutěže se stane soutěžící, jehož fotografie získá v hlasování nejvíce hlasů. Další výherci získají výhry dle sestupného pořadí počtu hlasů, které jejich fotografie obdržely.  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem. Ceny budou výhercům předány osobně nebo poštou, nejpozději do 30. 9. 2013.
 
7. Výhry
1. - 3. cena:
Dárkový poukaz na knihy do knihkupectví Academia v hodnotě 2500 Kč.
 
Věcné výhry nelze vymáhat právní cestou ani alternativně vyplatit v hotovosti.
 
8. Obecná ustanovení
Zasláním fotografií přebírá jejich autor odpovědnost za jejich obsah. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát práv třetích osob, jejich soukromí a práva na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže potvrzuje její autor, že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Autor odesláním fotografie do soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže a výslovně a bezvýhradně potvrzuje, že osoby zachycené na fotografii souhlasí s jejím zveřejněním. Odesláním fotografie do soutěže uděluje autor bezplatně organizátorovi územně a časově neomezenou nevýhradní licenci k fotografii, která zahrnuje právo organizátora zveřejňovat a vystavovat fotografie na výstavách, webových a prezentačních akcích organizátora spojených se soutěží a souvisejícími akcemi. Organizátor bude při užívání fotografie uvádět u fotografie jméno autora způsobem přiměřeným způsobu užití fotografie.
 
 
V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se soutěží nebo těmito pravidly soutěže je rozhodnutí organizátora soutěže ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním těchto pravidel soutěže a podmínkami soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího (a jím zaslané fotografie), u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená těmito pravidly soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.